Ammattitaitoiset asianajaja, varatuomari ja asianajosihteeri palveluksessasi

Asianajotoimisto Isoluomassa sinua palvelee asianajaja ja varatuomari sekä asianajosihteeri. Meillä kaikilla on vankka koulutus ja kokemus erilaisista oikeudellisista asioista ja tilanteista. Voit luottaa ammattitaitoomme ja asiantuntemukseemme. Tutustu tällä sivulla henkilökuntaamme ja ota yhteyttä!

Varatuomari Toni Isoluoma

040 557 7349
etunimi.sukunimi@isoluoma.fi

Koulutus

 • OTK Lapin korkeakoulu 1985
 • Auskultointi Iin tuomiokunnassa 1988
 • Varatuomari 1988
 • Suomen Asianajajaliiton jäsen v. 1992-2021
 • Suomen Asianajajaliiton hyväksymä sovittelija

Työkokemukset pääpiirteittäin

 • Oulun eteläisen maatalouspiirin lakimies 1985-1988
 • Lakimies Lakiasiaintsto Sam Malinen Oy:ssä 1988-1989
 • Oulun kaupungin yleinen oikeusavustaja 1989-1992
 • Asianajotoimisto Isoluoma 1992-

Tärkeimmät luottamustoimet

 • Eri tehtäviä Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä, senaattori n:o 61241
 • Suomen asianajajaliiton Oulun osaston hallitus 1992-2000 ja 2006-2008, osaston puheenjohtaja 1997-2000
 • Suomen asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen 1995-2000
 • Suomen asianajajaliiton hallituksen jäsen 2002-2005
 • Opus Lex Oy:n hallituksen jäsen 2007-2015, hallituksen puheenjohtaja 2010-2015

Harrastukset

 • Mökillä värkkääminen
 • Kulttuurin kuluttaminen
 • Rotarytoiminta, Oulun Eteläisen Rotaryklubin presidentti 2006-2007
 • Muu yhdistystoiminta

Asianajaja Pirjo Isoluoma

040 503 1712
etunimi.sukunimi@isoluoma.fi

Koulutus

 • OTK Lapin korkeakoulu 1986
 • Auskultointi Iin tuomiokunnassa 1988
 • Varatuomari 1988
 • Suomen Asianajajaliiton jäsen 1995

Työkokemukset pääpiirteittäin

 • Oulun työsuojelupiirin vs. lakimies 1986-1987
 • Iin Osuuspankin lakimies 1988-1992
 • Asianajotoimisto Isoluoma 1993-

Tärkeimmät luottamustoimet

 • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oulun osasto ry, hallituksen jäsen 1994-2002
 • Oulun Nuorkauppakamari ry hallituksen jäsen 1995-1996
 • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oulun osasto ry, puheenjohtaja 1997-2002
 • Suomalainen Lakimiesyhdistys ry, hallituksen jäsen 2001-2007
 • Suomen Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen 2001-2007
 • Suomen Lakimiesliiton hallituksen varajäsen 2003-2004
 • Suomen Lakimiesliiton yrittäjyyspalkintolautakunnan jäsen 2001-
 • Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen 1999-2003 ja 2012-2015; varajäsen 2003-2012
 • Oulun Teatterinaiset ry puheenjohtaja 2008-2010
 • Oulu City Rotaryklubi puheenjohtaja 2012-2013
 • Zonta-kerho Oulu II puheenjohtaja 2013-2015
 • Suomen Asianajajaliitto, Valvontalautakunnan varajäsen 2013-

Harrastukset

 • Mökkeily
 • Kirjallisuus
 • Zonta- ja rotarytoiminta

Asianajosihteeri Marjut Parkkila

040 354 8648
etunimi.sukunimi@isoluoma.fi

 • Merkonomi 1987
 • Erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä 1985 lähtien
 • Asianajotoimisto Isoluoma v. 2005-

Tärkeimmät luottamustoimet

 • As Oy Honkaharjat -nimisen yhtiön isännöitsijä ja Jokirannan Kantriklupi ry:n rahastonhoitaja.

Harrastukset

 • Rivitanssi

Tarvitsetko oikeudellisia palveluja?

Kerro meille oheisella lomakkeella tarkemmin asiastasi ja jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan ensi tilassa.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä        Asianajotoimisto Isoluoma, avoin yhtiö

                                 y-tunnus  0912526-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

                                 Pirjo Isoluoma

                                 puh 040 503 1712

                                 pirjo.isoluoma@isoluoma.fi

Rekisterin nimi         Asianajotoimisto Isoluoman asiakkuuteen ja asianajotoimeksiantoon perustuva rekisteri                     

Henkilötietojen käyttötarkoitus

                                 Henkilötietoja käsitellään toimeksiantojen ja asiakkuuksien hoitamisessa sekä palvelujen markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

                                 Rekisteriin tallennetaan:

 • perustietoina nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)

 • toimeksiannon tai asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot

 • rahanpesulaissa tarkoitetut riittävät tuntemistiedot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asianajotoimisto kerää henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään.

Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös päämiehiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Kerättävien tietojen on oltava tarpeellisia toimeksiannon hoitamisen tai asianajotoimiston toiminnan (esimerkiksi markkinointi) kannalta eikä niitä kerätä enempää kuin on välttämätöntä toimeksiannon hoitamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan ilman rekisteröidyn suostumusta vain laissa säädetyissä tapauksissa ulkopuolisille, kuten viranomaisille. Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asianajotoimisto järjestää rekisterin tietoturvan asianajoalalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin. Sähköisen rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Asianajotoimisto käsittelee kyseisiä tietoja ko. ohjeiden velvoittamalla tavalla.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö asianajotoimiston rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen. Tarkastus- tai korjauspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeuden toteuttamisessa huomioidaan lakiin perustuva asianajajan salassapitovelvollisuus.

Suomen asianajaliitto Opus Lex

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa