Asianajotoimisto Isoluoma - Oululaista osaamista jo vuodesta 1992

Asianajotoimisto Isoluoma on perustettu v. 1992. Tarjoamme kattavasti oikeudellisia palveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Sinua palvelee asianajaja ja varatuomari sekä asianajosihteeri. Toimipisteemme sijaitsevat Oulun ydinkeskustassa sekä Oulaisten yritystalossa.

Toimintamme painottuu Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle, mutta hoidamme toimeksiantoja koko maan laajuisesti.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Lakipalvelut luotettavalta yhteistyökumppanilta

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen asianajajaliiton vahvistamia hyvää asianajajatapaa koskevia määräyksiä. Se takaa toimistomme korkean ammattieettisen tason ja toimintamme ehdottoman luotettavuuden. Päämiehen etu on asianajotoiminnan peruspilari. Olemme sitä mieltä, että sinun asiasi on meidän asiamme.

Opus Lex -asianajoverkoston jäsen

Olemme Oulun ja Oulaisten talousalueella ainoa Opus Lex -asianajoverkostoon kuuluva asianajotoimisto. Opus Lex -asianajoverkoston muodostaa n. 20 itsenäisesti toimivaa asianajotoimistoa, joiden palveluksessa on n. 50 asianajajaa. Opus Lex -verkoston jäsenenä olemme lähellä sinua - ympäri maan.

Neuvonantopalvelut yrittäjille

Olemme jo vuodesta 1993 lukien toimineet Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien neuvontatoimistona. Meiltä yrittäjät saavat oikeudellista neuvontaa myös yrittäjäjärjestön jäsenetuna. 

Kun kaipaat luotettavaa asianajotoimistoa kumppaniksesi, ota yhteyttä Asianajotoimisto Isoluomaan.

Tarvitsetko oikeudellisia palveluja?

Kerro meille oheisella lomakkeella tarkemmin asiastasi ja jätä yhteystietosi, niin palaamme asiaan ensi tilassa.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä        Asianajotoimisto Isoluoma, avoin yhtiö

                                 y-tunnus  0912526-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

                                 Pirjo Isoluoma

                                 puh 040 503 1712

                                 pirjo.isoluoma@isoluoma.fi

Rekisterin nimi         Asianajotoimisto Isoluoman asiakkuuteen ja asianajotoimeksiantoon perustuva rekisteri                     

Henkilötietojen käyttötarkoitus

                                 Henkilötietoja käsitellään toimeksiantojen ja asiakkuuksien hoitamisessa sekä palvelujen markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

                                 Rekisteriin tallennetaan:

  • perustietoina nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)

  • toimeksiannon tai asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot

  • rahanpesulaissa tarkoitetut riittävät tuntemistiedot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asianajotoimisto kerää henkilötietoja pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään.

Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös päämiehiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Kerättävien tietojen on oltava tarpeellisia toimeksiannon hoitamisen tai asianajotoimiston toiminnan (esimerkiksi markkinointi) kannalta eikä niitä kerätä enempää kuin on välttämätöntä toimeksiannon hoitamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan ilman rekisteröidyn suostumusta vain laissa säädetyissä tapauksissa ulkopuolisille, kuten viranomaisille. Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asianajotoimisto järjestää rekisterin tietoturvan asianajoalalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin. Sähköisen rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Asianajotoimisto käsittelee kyseisiä tietoja ko. ohjeiden velvoittamalla tavalla.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö asianajotoimiston rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen. Tarkastus- tai korjauspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeuden toteuttamisessa huomioidaan lakiin perustuva asianajajan salassapitovelvollisuus.

Suomen asianajaliitto Opus Lex

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa